Vangilaager

Seos õppeteemaga:

Lähiajalugu I – Eesti ja maailm 20. sajandi esimesel poolel IV teema Teine maailmasõda (Eesti Teises maailmasõjas – okupatsioonid, eestlaste valikud); Lähiajalugu III – 20. sajandi arengu põhijooned: Eesti ja maailm III teema Inimsusevastased kuriteod

Märksõnad:

Töö- ja vangilaager, koonduslaager, GULAG

Õpitulemused:

Õpilane teab inimsusevastaste kuritegude toimepanemise viise ja nende tagajärgi; mõistab inimsusevastaste kuritegude olemust ning nende taunimise ja vältimise vajalikkust; analüüsib mälestust ajalooallikana.