Vabadussõda

Seos õppeteemaga:

Gümnaasium: Lähiajalugu I – Eesti ja maailm 20. sajandi esimesel poolel. Esimene maailmasõda.
Põhikool: 9. klass, Lähiajalugu – Maailm kahe maailmasõja vahel 1918–1939.

Märksõnad:

Vabadussõda, Eesti Maapäev, Ajutine valitsus, enamlased, Landeswehri sõda, soomusrongid, vabatahtlikud, Julius Kuperjanov, Johan Laidoner

Õpitulemused:

Õpilane analüüsib Eesti omariikluse saavutamise eeldusi; teab olulisemaid Eesti Vabadussõja sündmusi ning kirjeldab neid kaardi alusel; mõistab Vabadussõja tähendust Eesti Vabariigi kindlustumisel; teab, kes olid Johan Laidoner, Jüri Vilms ja Konstantin Päts.
Teema käsitlemine eeldab, et õpilastel on läbitud järgmised teemad – Eesti maa ja rahvas I maailmasõjas ning Venemaa kokkuvarisemine I maailmasõja ajal.