Teine maailmasõda

Seos õppeteemaga:

Lähiajalugu I – Eesti ja maailm 20. sajandi esimesel poolel, IV teema: Teine maailmasõda (Eesti Teises maailmasõjas – okupatsioonid, eestlaste valikud)

Märksõnad:

Juunipööre, okupatsioon, mobilisatsioon, Omakaitse, metsavennad, emigratsioon

Õpitulemused:

Õpilane mõistab allikate põhjal Teise maailmasõja mõju eestimaalaste elusaatusele; selgitab, mis valikuid ja mis põhjustel eestimaalased sõjas tegid; iseloomustab eestimaalaste moraalseid dilemmasid Teise maailmasõja ajal.