Seltsielu


Seos õppeteemaga:

Gümnaasium: Lähiajalugu III, teema Eluolu ja kultuur
Põhikool: 9. klass, Lähiajalugu, teema Eesti Vabariik 1920.–1930. aastail

Märksõnad:

Üliõpilasseltsid ja korporatsioonid, korp! Vironia, ENÜS, skaudid, kodutütred

Õpitulemused:

Õpilane iseloomustab 1920.−1930. aastate seltsielu; võrdleb noorteühendusi ja üliõpilasseltse; analüüsib ühe organisatsiooni tegevust põhjalikumalt ja koostab selle põhjal kõne