Põgenemine Rootsi

Seos õppeteemaga:

Gümnaasiumi IV kursus „Lähiajalugu I – Eesti ja maailm 20. sajandi esimesel poolel”

Märksõnad:

Sõja mõju inimeste elukäigule, põgenikud, pagulus, Rootsi, Saksamaa, põgenike laagrid, Punane Rist, humanitaarõigus

Õpitulemused:

Õpilane omab ülevaadet Eesti sõjapõgenike peamistest põgenemissuundadest II maailmasõja käigus; toob näited erinevate rahvuste saatusest II maailmasõja järel; mõistab Punase Risti ja humanitaarõiguse toimimise olulisust sõja olukorras.