Metsavendlus

Seos õppeteemaga:

Gümnaasium: Lähiajalugu II – Eesti ja maailm 20. sajandi teisel poolel
Põhikool: 9. klass, Lähiajalugu – Vastupanu võimule

Märksõnad:

Vastupanu võimule, Nõukogude okupatsioon, küüditamised, Saksa okupatsioon, Omakaitse, bandiidid, julgeolekuorganid

Õpitulemused:

Õpilane arutleb mälestuste põhjal metsavendluse olemuse ja metsavendade rolli üle, kujundab oma isikliku seisukoha ning põhjendab seda