Lapsepõlve-mälestused: baltisakslased

Seos õppeteemaga:

Gümnaasium: Lähiajalugu III. Eluolu ja kultuur; Eesti ajalugu II. Eesti XVIII sajandil
Põhikool: 8. klass. Eesti 18. sajandil

Märksõnad:

Mälu, minevik, baltisakslased, Balti erikord, estofiilid, eluolu 1920.−1930. aastail, kultuurautonoomia

Õpitulemused:

Õpilane iseloomustab baltisakslaste rolli muutumist Eesti ajaloos; analüüsib baltisakslaste mõju eesti kultuurile; iseloomustab eluolu 1920.−1930. aastail baltisakslaste näitel.