Kolhoosid ja Jõgeva Sordi-aretusjaam

Seos õppeteemaga:

Gümnaasium: Lähiajalugu II. Eesti ja maailm 20. sajandi teisel poolel – NSVL ja kommunistlik süsteem.
Põhikool: 9. klass, Lähiajalugu – Nõukogude Eesti.

Märksõnad:

Kollektiviseerimine, kolhoos, kulakud, küüditamine, sordiaretusjaam, sotsialistlik võistlus

Õpitulemused:

Õpilane selgitab kolhooside rajamise põhjuseid; toob näiteid kolhooside rajamise põhimõtetest Eestis Nõukogude okupatsiooni ajal; seletab ja kasutab kontekstis järgmisi mõisteid: kollektiviseerimine, kolhoos, kulak; kirjeldab kolhoosi töökorraldust, -põhimõtteid ja eripära; iseloomustab kolhoosnike igapäevaelu.