Humanitaarõigus

Seos õppeteemaga:

Ajalugu: IV kursus „Lähiajalugu I – Eesti ja maailm 20. sajandi esimesel poolel”. Teema: Teine maailmasõda.
Ühiskonnaõpetuse II kursus. Teema: Maailma areng ja maailmapoliitika.

Märksõnad:

Humanitaarõigus, Genfi konventsioonid, evakueerimine, II maailmasõja rindejoon Saaremaal, II maailmasõja lõpu tähistamine.

Õpitulemused:

Õpilane tunneb valikut humanitaarõiguse (täpsemalt Genfi konventsioonide) normidest; mõistab, kuidas rakendati humanitaarõigust II maailmasõja ajal Saaremaal; teab, mis olukorra tekitas II maailmasõja rindejoon Saaremaal; teab, miks muudeti kohanimesid Balti riikides 20. sajandi keskpaigas.