Elu Siberis

Seos õppeteemaga:

Gümnaasiumi IV kursus „Lähiajalugu I – Eesti ja maailm 20. sajandi esimesel poolel”. Teema: Teine maailmasõda
Gümnaasiumi VI kursus „Lähiajalugu III – 20. Sajandi arengu põhijooned: Eesti ja maailm”. Teema: Inimsuse vastased kuriteod
Valikuliselt võimalik kasutada ka põhikooli V kursusel „Lähiajalugu” teemade „Teine maailmasõda 1939–1945” ning „Maailm pärast Teist maailmasõda 1945–2000” raames.

Märksõnad:

Küüditamine, küüditatute elu-olu Siberis, GULAGi vangilaagrid, Inta, Norilsk, repressioonid

Õpitulemused:

Õpilane omab ülevaadet 1941 ja 1949. a küüditamistest Balti riikides ja GULAGi laagritest; mõistab, kuidas küüditamine muutis inimeste elusaatust; tunneb Siberisse küüditatu elu-olu; arendab oma empaatiavõimet: asetab end Siberisse küüditatu olukorda.