Eestlased väljaspool kodumaad

Seos õppeteemaga:

Gümnaasiumi IV kursus „Lähiajalugu I – Eesti ja maailm 20. sajandi esimesel
poolel”. Teema: Teine maailmasõda

Märksõnad:

Teine maailmasõda ja inimeste elusaatus Eestis, pagulased, küüditamine, evakueerimine, Rootsi, Austraalia, Saksamaa, Siber, Saaremaa

Õpitulemused:

Õpilane teab väljaspool Eestit paiknevate eestlaste kogukondade tekke põhjuseid; sõnastab pagulase mõiste ja iseloomustab pagulaskonna sotsiaalset staatust; analüüsib sõja mõju inimeste elusaatusele.